Skip to content

BIOENERGIJA

Bioenergija (bios- gr. življenje) v prevodu pomeni življenjska energija. Kot že ime življenjska energija pove, je bioenergija neposredno povezana z življenjem na našem Planetu. Življenjska energija je temelj življenja in življenjskih procesov, gibanja, čutenja, mišljenja ter seveda tudi zdravja. Vsi procesi, ne samo v človeku, se brez nje prekinjajo.

Bioenergija je sestavljena iz grških besed »bios« (življenje) in »energos« (aktiven). Bioenergija se predstavlja kot osnovna substanca, energija, ki daje vsem živim bitjem (ljudem, živalim, rastlinam) življenjsko energijo – energijo za življenje. Bioenergija predstavlja frekvenco, ki deluje v ozadju fizičnega organizma in mu omogoča življenje, usmerja procese v našem telesu, omogoča homeostazo in ohranja telo v optimalnem delovanju.

Bioenergija kot temelj življenja tako predstavlja frekvenco, ki omogoča atomom, da postanejo aktivni in se gradijo v molekule, molekule v celice, celice pa v organe, mišice, kosti, itd.

Bioenergija tako omogoča telesu, organom, celicam in atomom življenjsko funkcijo, torej da oživijo in opravljajo svoje delo, usmerja procese v našem telesu, jih usklajuje, jim daje Naravni ton, ton zdravja in tako ohranja telo v optimalnem delovanju

Vse dokler življenjska energija v organizmu kroži in lahko nemoteno potuje do organov in tkiv, ohranja telesno uravnovešenost in zdravje, torej je možnosti da se bolezen pojavi zelo malo. Če pa v telesu pride do zastojev ali je kroženje energije onemogočeno, sčasoma prihaja do energijskega neravnovesja. Energetsko neravnovesje, višek ali pomanjkanje bioenergije na določenem mestu, pa je predpogoj za nastanek različnih bolezni.

Veliko vlogo pri bioterapiji pa igra ožilje. Ko kri kroži po organizmu, ga hrani in čisti, ampak z našega stališča je kri posebna tekočina z energijskim nabojem. Njena prisotnost v vsakem delčku telesa daje organizmu življenje.

Bioenergija je informirana energija, ki ima dve lastnosti: informiranost in energijo. Informacija o življenju je glavna odlika energije, ki jo bioterapevti koristijo tekom energijske terapije. Nazoren primer »informacije življenja« so prikazali na znanstveno-raziskovalnem zavodu Institut Jožef Štefan v Ljubljani, kjer so potekale raziskave fizikalnih vplivov bioenergije na kristale kalcijevega karbonata v vodni raztopini v silicijevi epruveti, ki so jo zatem analizirali z elektronskim mikroskopom. Pod vplivom delovanja kreativne in oživljajoče bioenergije so se navadni kristali spremenili v različne »žive« oblike. Preprosti kockasti kristali, na katere je delovala bioenergija, so oživeli. Na listnih ploskvah različnih oblik lahko zaznamo tudi resice in druge podrobnosti, kot da imamo pred seboj list iz narave. (Starc 2012).


Bioenergija Bioterapija skulpture uma

Glavna lastnost bioenergije je sintropija. Po Deteli (2014) je sintropija samoorganizacijska lastnost narave, živih organizmov in življenja samega. Sila harmonizira in ureja odnose med različnimi delci (atomi, molekule, celice …) ter omogoča njihovo gradnjo, povezovanje, združevanje in harmonično delovanje kot organizirana celota (telo). 

KAKO POTEKA ENERGIJSKO POLNJENJE

»Naše celotno telo se neprestano oskrbuje in hrani z življenjsko močjo, brez katere bi bil obstanek nemogoč.«. Naš pokončni položaj omogoča dinamičen pretok, s frekvenco 8Hz, kar predstavlja resonančno frekvenco našega planeta. Zaradi tega delovanje vseh naših organov postaja aktivno. Energijsko polnjenje telesa telesa se dogaja z Zemlje in iz Vesolja. Sila, ki se iz vesoljskega prostora spušča v magnetno jedro Zemlje, omogoča Kozmični energiji, da prodira v človeško telo na vrhu glave. Druga sila, ustvarjena z rotacijo Zemlje, se vzpenja navzgor, kar omogoča Zemeljski energiji da vstopa skozi hrbtenično bazo. Ker se naš planet nenehno obrača, energija iz vesolja in energija iz Zemlje ne vstopata v telo naravnost, temveč po ukrivljeni črti, podobni spirali.. Tako nastale črte so zelo podobne dvojni spirali DNA verige, z enim koncem, ki predstavlja kozmično in z drugim koncem, ki predstavlja Zemeljsko silo. Ko energiji potujeta skozi telo po hrbtenici se na določenih mestih stikata in prepletata. Stiki delujejo kot energijska središča, ki so jih na vzhodu poimenovali Čakre. V bioterapiji ti centri predstavljajo »organe«, ki zbirajo, transformirajo in razvažajo sile, ki prehajajo skoznje. Osnovnih čaker je sedem in  so razporejeni vzdolž hrbtenice.

Poti katere uporablja bioenergija da potuje po telesu se imenujejo meridiani. Meridiani so pristoni v človeku, živalih in rastlinah. Zanimivo je, da so meridiani locirani blizu živcev, kar nakazuje, da se energija in informacija prenašata zunaj živca. Na ta način postaja proces oživljanja prekinjenih živčnih poti med našo terapijo razumljivejši.

BIOENERGIJA IN VPLIV BIOENERGIJE NA TELO